Apply Online
Apply Online
加拿大留學成功案例 - 探索,奮鬥,達成理想
大學錄取統計

過去五年大學錄取統計

Canadian Flag
加拿大大學
滑鐵盧大學,多倫多大學,西安大略大學,麥吉爾大學,皇後大學,麥克馬斯特大學,不列顛哥倫比亞大學,阿爾伯塔大學,康考迪亞大學,約克大學,懷雅遜大學,布魯克大
U.S. Flag
美國大學
哥倫比亞大學,波士頓大學,布朗大學,康奈爾大學,紐約州立大學,賓西法尼亞州立大學,密歇根大學,普渡大學,華盛頓大學,華盛頓州立大學,弗吉尼亞大 學,北卡羅來那大學,佛羅裏達大學,佛羅裏達科技大學,路易斯大學,康涅狄格大學,強生威爾士大學,舊金山大學,邁阿密大學,喬治華盛頓大學;
U.K. Flag
英國大學
劍橋大學,曼徹斯特大學,伯明翰大學,倫敦大學藥劑學院,愛丁堡大學,倫敦帝國理工大學,新堡大學,設菲爾德大學,斯特靈大學,利茲大學,格拉斯哥蘇格 蘭大學,皇後瑪麗大學,諾丁漢大學;
其他世界名牌大學 澳大利亞:堪培拉大學,悉尼大學,亞邦德大學,格裹菲斯大學,阿德雷德大學;
韓國: 韓國科技大學(KAST), 首爾國立大學;
委內瑞拉: Metropolitan, Universidad Central de Venezuela, Universidad Simon Bolivar, Universidad Catolica Andres Bello;
墨西哥:Tec De Monterrey, Universidad Anahuac del Norte;
新加坡: 新加坡國立大學;
香港: 香港大學
俄羅斯: 莫斯科國立大學;

金榜題名,連創佳績

大學錄取比例

Universities Our Graduates Enter - Ontario Universities, 88% - Universities Outside Ontario, 10% - U.S. Universities 0.4% - U.K. Universities, 1.3% - Other Universities, 0.3%

專業錄取比例

Areas of Study of Our Graduates - Engineering, 5.7% - Science (Health, Computer, Environmental), 13.4% - Business, 39.8% - Mathematics, 10.4% - Liberal Arts, 30.8%


© 2017 Columbia International College of Canada. All rights reserved.
T: 1-905-572-7883 E: admissions@cic-totalcare.com