Apply Online
Apply Online
Your Journey of Success Starts Here

Qui trình xin nhập học

Trường Trung học Quốc tế Columbia giảng dạy các chương trình sau đây:

Để xinvào chương trình mà bạn chọn, hãy theo các bước sau đây:

Bước 1: Hãy quyết định chương trình mà bạn muốn ghi danh.

Bước 2: Hãy hoàn tất mẫu đơn xin trực tuyến.

Bước 3: Bạn sẽ nhận được trả lời xác nhận đơn xin của bạn đã nhận được. Đồng thời bạn được cung cấp chi tiết hướng dẫn về hồ sơ phải nộp và thủ tục tiến hành qui trình tuyển sinh.

** Để xin tham gia Chương Trình Trại Hè Anh Ngữ ESL, xin gửi email theo địa chỉ summer.camp@cic-totalcare.com **

Học sinh sẽ được nhắc nhở phải xin Giấy phép du học sinh tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Canada ở nước sở tại của mình hoặc ngoài Canada trước khi đến.


© 2017 Columbia International College of Canada. All rights reserved.