Apply Online
Apply Online
Mưu Cầu, Phấn Đấu & Thành Công
Thành tích xuất sắc

Số học sinh tốt nghiệp trường Columbia được tuyển vào đại học trong 5 năm qua

Canadian Flag
Các đại học Canada
Waterloo, Toronto, Western Ontario, UBC, McGill, York, Queen's, McMaster, Alberta, Concordia, Carleton, Guelph, Ottawa, Ryerson, UNB, UOIT, Brock, Wilfrid Laurier, Winnipeg, Calgary, Victoria, Trent, Acadia, Simon Fraser
U.S. Flag
Các đại học Mỹ
Boston, Brown, Cornell, Columbia, Purdue, Michigan, State University of New York, Florida Tech, Penn State, Washington State, Rutgers, San Francisco, University of Miami, George Washington University, University of Florida
U.K. Flag
Các đại học Vương quốc Anh
Cambridge, Edinburgh, Manchester, Imperial College of London, Leeds, Birmingham, Sheffield, Stirling, Newcastle, Glasgow, Bristol, Queen Mary, Nottingham, London-School of Pharmacy
Các đại học khác Úc:Canberra, Sydney, Bond, Griffith, Adelaide
Hàn quốc: Kaist, Đại học Quốc gia Seoul
Venezuela: Metropolitan, Universidad Central de Venezuela, Universidad Simon Bolivar, Universidad Catolica Andres Bello
Mêhicô:Tec De Monterrey, Universidad Anahuac del Norte
Singapore: Đại học Quốc gia Singapore
Hong Kong: Đại học Hong Kong
Nga: Đại học công lập Matxcơva

Thành tựu của học sinh tốt nghiệp trường Columbia

Các đại học đã vào

Universities Our Graduates Enter - Ontario Universities, 88% - Universities Outside Ontario, 10% - U.S. Universities 0.4% - U.K. Universities, 1.3% - Other Universities, 0.3%

Các ngành học

Areas of Study of Our Graduates - Engineering, 5.7% - Science (Health, Computer, Environmental), 13.4% - Business, 39.8% - Mathematics, 10.4% - Liberal Arts, 30.8%

Điểm

Grades -  /> 90% Average, 16% - 80% Average, 56% - 70% Average, 86% - 60% Average, 100%


© 2017 Columbia International College of Canada. All rights reserved.