Apply Online
Apply Online
Thông báo. Kết nối. Luôn luôn.

“Trường Columbia quan niệm phụ huynh cần phải được thông báo thường xuyên về thành tích học tập và đời sống hàng ngày của con em.”

Thầy Yung Kim

Trưởng phòng Hướng Dẫn


Liên Lạc Toàn Diện®
“Trường Columbia của chúng tôi thông báo cho phụ huynh trên mọi nẻo đường”

Phụ huynh tiếp tục giữ một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ con em phát triển về mặt xã hội và tình cảm trong thời gian học nội trú xa gia đình. Liên Lạc Toàn Diện của Trường Quốc Tế Columbia®được thiết lập với mục đích làm chiếc cầu nối liền khoảng cách giữa phụ huynh và con em. Chúng tôi cam kết thông báo cập nhật cho phụ huynh về sự tiến bộ của con em và bảo đảm với phụ huynh rằng con em được tham gia vào những hoạt động lành mạnh và có ý nghĩa.

  • Vớicác hệ thống liên lạc hiện đại của chúng tôi,phụ huynh có thể kết nối thường xuyên với con em và nhà trường
  • Nhân sự tuyển sinh và liên lạc sử dụng nhiều thứ tiếng của trường chúng tôi;là nhiều nhất trong số các trường tư thục nội trú tại Canada, luôn sẵn sàng giúp phụ huynh liên lạc với các phòng ban và nhân sự khác tại trường và kí túc xá.
  • Đội ngũ nhân sự hỗ trợ và tận tâm của trường chúng tôi gồm các cố vấn chỉ đạo chuyên môn, cán bộ liên lạc và nhân sự kí túc xáphối hợp với nhau để thông báo thường xuyên cho phụ huynh về tiến bộ của con em tại trường và Kí túc xá
  • Phiếu thành tích điện tử trực tuyến của chúng tôiezReport Cardthông báo cập nhật cho phụ huynh về tiến bộ học tập của con em.

© 2017 Columbia International College of Canada. All rights reserved.