Apply Online
Apply Online
Học. Chơi. Liên Kết.

Kí túc xá Cây Sồi


Kí túc xá Cây Thông


Kí túc xá Cây Đoan


Dưỡng dục và hỗ trợ học sinh sống thành công

Sống Toàn Diện®

“Tại trường Columbia, học sinh được sống trong một môi trường tốt nhất nhằm hỗ trợ các nhu cầu ASEP của học sinh và có những cơ hội thiết lập tình bạn bền lâu với các học sinh xuất thân từ nhiều bối cảnh xã hội khác nhau”

Khi một người trẻ đi học ở nước ngoài, sự thay đổi về môi trường vừa là một điều hứng thú vừa là một mối căng thẳng. Có rất nhiều phương diện cần phải được thích nghi , như dinh dưỡng (các món ăn mới), xã hội (bạn bè mới), vật chất (môi trường mới), và cảm xúc (lối sống mới).

Tại trường Columbia, chúng tôi bảo đảm rằng học sinh quốc tế sẽ thích nghi với môi trường mới một cách an toàn, dễ dàng và thành công qua thành phần Sống Toàn Diện của trường chúng tôi® Impossible in Vietnamese; must go with B8

Điều này được bắt đầu bằng việc thẩm định các học sinh nội trú, ngay từ giai đoạn nhập học, về các đặc điểm và các nhu cầu học thức, xã hội, cảm xúc và vật chất (ASEP). Căn cứ vào kết quả thẩm định này, các cố vấn chỉ đạo và ban nhân sự nội trú của trường chúng tôi mới điều chỉnh việc sắp xếp phòng ở, các dịch vụ kí túc xá và các chương trình nội trú theo các nhu cầu của học sinh. Nhiều công tác tiếp nối đều đặn sau đó do đội ngũ cán bộ của trường thực hiện để bảo đảm học sinh đang thích nghi thành công, và có những điều chỉnh nếu cần thiết.

Qua các chương trình nội trú, học sinh của trường chúng tôi, tuỳ theo độ tuổi, được hướng dẫn vào cuộc sống tự chủ thành công, học hiểu và chấp nhận lẫn nhau trong khi sống với các bạn đồng học đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Các kí túc xá của trường Columbia

Kí túc xá Cây Thông (Nhà nội trú của học sinh nam)

  • Các phòng đôi và ba hoặc bốn có nhà tắm riêng hoặc chung

Kí túc xá Cây Đoan (Nhà nội trú của học sinh nữ)

  • Các phòng đôi và ba có nhà tắm riêng

Kí túc xá Cây Sồi (Nhà nội trú của học sinh nam và nữ)

  • Dành cho học sinh trên 18 tuổi và các nhóm học ngắn hạn
  • Nam và nữ ở các tầng riêng biệt

© 2017 Columbia International College of Canada. All rights reserved.