Visa nhập cảnh lại (Re-entry Visa) cho phép bạn nhập cảnh vào Canada trong thời hạn nêu trên Giấy phép du học (Study Permit). Nó không phải duy trì hiệu lực sau khi bạn vào Canada; tuy nhiên, bạn sẽ cần Visa tái nhập hợp lệ để nhập lại Canada nếu bạn đến một quốc gia khác trong quá trình học. Lưu ý rằng TRV không đảm bảo mục nhập: các vấn đề như tội phạm (không được khai báo), thiếu bằng chứng về tính bền vững tài chính hoặc tình trạng y tế có thể dẫn đến không thể chấp nhận được. Mặt khác để xin Visa tái nhập cảnh, bạn cần:

Bạn cần có Giấy phép học tập sau trung học hợp lệ

Giấy phép nhập học sau trung học là một tài liệu cho phép bạn học tại một trường đại học hoặc cao đẳng tại Canada. Trước khi nộp đơn xin thị thực tái nhập cảnh, bạn cần phải xin Giấy phép nhập học sau trung học.

Nếu bạn không có Giấy phép nhập học sau trung học, bạn phải nộp đơn trước ngày 27 tháng 7 năm 2018. Đơn đăng ký sẽ không được chấp nhận sau ngày này.

Bạn cần một hộ chiếu còn thời hạn

Một hộ chiếu được cấp bởi quốc gia của bạn. Tài liệu nhập cảnh Canada của bạn sẽ không được cấp quá hạn sử dụng hộ chiếu của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên gia hạn hộ chiếu của bạn ít nhất sáu tháng trước khi hết hạn. Nếu bạn cần xin hộ chiếu mới ở Canada, bạn có thể đến Lãnh sự quán Việt Nam tại Canada

Nếu bạn không có Giấy phép nhập học sau trung học, bạn phải nộp đơn trước ngày 27 tháng 7 năm 2018. Đơn đăng ký sẽ không được chấp nhận sau ngày này.

Hãy tìm hiểu những gì bạn cần để nhập cảnh vào Canada

Trước khi bạn lên máy bay tới Canada, bạn cần có Thị thực nhập cảnh tạm trú (TRV) hoặc Ủy quyền du lịch điện tử (ETA) trừ khi bạn là công dân Hoa kỳ. Để xác xác định ủy quyền này, bạn cần tham gia bản câu hỏi về Di trú, Trị nạn và Quốc tịch Canada Immigration, Refugees and Citizenship Canada questionnaire.

Tài liệu nhập cư Canada bị mất, bị đánh cắp hoặc bị hư hỏng

Nếu một trong những tài liệu nhập cư Canada của bạn bị mất, bị đánh cắp hoặc bị hư hỏng, bạn có thể đăng ký cho bản sao thay thế apply  bản for a replacement copy. Hầu hết các tài liệu di cơ quan di trú Canada cấp có thể được thay thế ngoại trừ Visa tạm trú (TRV). Bạn sẽ phải nộp đơn xin Visa tạm trú mới sau khi bạn có hộ chiếu và giấy phép học tập hợp lệ.

Đăng ký trực tuyến (tại Canada)

Nếu bạn cần nộp đơn xin TRV mới và gia hạn giấy phép du học từ Canada, đơn xin gia hạn giấy phép du học được hoàn thành trước tiên và đơn xin TRV được nộp sau khi nhận được giấy phép học tập mới.

 1. Tạo và đăng nhập vào Tài khoản của bạn
 2. Chọn “Visitor visa, study, and/or work permit”.
 3. Đọc kỹ và trả lời các câu hỏi để xác định điều kiện của bạn để đăng ký
  Lời khuyên:

  • Khi được hỏi, “What would you like to do in Canada?” (bạn muốn làm gì ở Canada?)
   • Trả lời: Study (học tập)
  • Khi được hỏi, “How long are you planning to stay in Canada?” (Bạn dự kiến sẽ ở Canada bao lâu?)
   • Trả lời: Temporarily- more than 6 months (tạm thời – nhiều hơn 6 tháng)
  • Khi được hỏi, “What is your country/ territory of residence? If you are presently in Canada, you should select Canada” (quốc gia / lãnh thổ cư trú của bạn là gì? Nếu bạn hiện tại đang ở Canada, bạn nên chọn Canada)
   • Trả lời: Canada
  • Khi được hỏi “What is your current Immigration status in Canada?” (tình trạng nhập cư hiện tại của bạn ở Canada là gì?)
   • Trả lời: Student (học sinh)
  • Khi được hỏi, “Which of the following best describes your situation?” (câu nào sau đây mô tả đúng nhất về tình huống của bạn?)
   • Trả lời: I have a study permit for a specific institution or level of education (Tôi có giấy phép học tập cho một tổ chức hoặc trình độ học vấn cụ thể)
 4. Một khi bạn đã trả lời các câu hỏi, bạn sẽ được đưa đến danh sách kiểm tra tài liệu của bạn. Bạn sẽ cần gửi các tài liệu sau:
  • Đơn xin Visa du lịch (Visa tạm trú) Được làm bên ngoài Canada (IMM5257)
   Lời khuyên:

   • Khi được hỏi về UCI (Unique Client Identifier – Mã định danh khách hàng duy nhất), hãy tham khảo Giấy phép học tập, hãy xem trên Study Permit
   • Khi được hỏi,  “Current country of residence” (quốc gia cư trú hiện tại)
     • Tình trạng: Student
     • Kể từ: Date you came to Canada as a student (check passport for Canadian stamp) –  Ngày bạn đến Canada với tư cách là một sinh viên/ học sinh (kiểm tra hộ chiếu cho tem Canada)
     • Đến: Expiry date on your current Study Permit (Ngày hết hạn trên Giấy phép học tập hiện tại của bạn)

   • Khi được hỏi  “Details of visit to Canada” (chi tiết chuyến thăm Canada)
    • Mục đích của chuyến đi: Returning student (học sinh quay lại học)
    • Ghi rõ bãn định ở bao lâu:
     • Kể từ: Today’s date (ngày hôm nay)
     • Đến: Expiry date on your current Study Permit (ngày hết hạn trên Study Permit đang có)
    • Tên, Địa chỉ và quan hệ của bạn với người hoặc tổ chức mà bạn sẽ đến thăm:
     • Dưới section 1: điền thông tin University/College

   • Khi được hỏi, “Education” 
     • Bạn đã học bất kỳ chương trình giáo dục nào sau trung học (bao gồm đào tạo đại học, cao đẳng hoặc học nghề)?
      • Trả lời: Yes (nếu bạn đã bắt đầu học University/ College)
      • Answer: No (nếu bạn chưa bắt đầu học (University/ College)
     • Nếu trả lời “YES”:
      • Dưới phần 1: ghi Tên của trường Đại học, và ghi thời gian bắt đầu nhập học đến khi hoàn tất chương trình học
   • Khi được hỏi, “Employment”
    • Dười phần 1: ghi Tên của trường Đại học, và ghi thời gian bắt đầu nhập học đến khi hoàn tất chương trình học (Nếu bạn chưa bắt đầu học Đại Học, bạn cần phải điền thông tin của trường CIC vào đây)
    • Dưới phần 2: điền thông tin của CIC và ghi rõ thời gian bạn bắt đầu học và thời gian bạn tốt nghiệp

   • Bảng điểm gần đây
    • Nếu bạn ở trong học kỳ đầu tiên của Đại học / Cao đẳng, bạn sẽ cần phải lấy bảng điểm CIC từ Campus store và nộp cho việc đăng ký
    • Nếu bạn đã hoàn thành ít nhất một học kỳ Đại học / Cao đẳng, bạn sẽ cần phải lấy bảng điểm từ trường của bạn
   • Bằng chứng về việc ghi danh trong học kì tiếp theo
    • Tài liệu Ghi danh có thể lấy từ trường
    • Kết hợp tài liệu này trong một tệp PDF với Thư chấp nhận nhập học từ trường đại học / cao đẳng của bạn
   • Canadian Study or Work Permit
    • Gửi một hoặc cả hai bản scan tài liệu trong tệp PDF
   • Passport
    • Scan trang Hộ chiếu cùng với mỗi trang có dấu ấn, visa hoặc giấy phép học tập
   • Bằng chứng về điều kiện tài chính
    • Gửi bản scan sao kê ngân hàng của phụ huynh
     • Lưu ý: sao kê số dư ngân hàng phải có đủ số dư để chi trả ít nhất một năm học phí
    • Gửi thư hỗ trợ tài chính (Financial Support Letter)

  • Ảnh thẻ
  • Custodianship
   Văn bản này chỉ cần cho học sinh 16 tuổi hoặc nhỏ hơn 

  • Thông tin của gia đình
 5. Thanh toán chi phí làm giấy từ và “Submit”.
 6. Lưu lạu tất cả các văn bản và hồ sơ của bạn.
 7. Khi đơn đăng ký của bạn đã được xử lý, Trung tâm xử lý hồ sơ (CPC) tại Ottawa sẽ cấp cho đơn đăng ký của bạn một Xác nhận gửi.
 8. Liên tục kiểm tra đơn đăng ký của bạn và đợi cho đến khi bạn nhận được Thư yêu cầu gửi hộ chiếu.
 9. Sau khi bạn nhận được Thư yêu cầu hộ chiếu của bạn, bạn có 30 ngày để gửi hộ chiếu và Thư yêu cầu hộ chiếu của bạn khi nhập cảnh vào Canada..
 10. Hướng dẫn gửi thư::
  Lời khuyên:

  • Mua hai phong bì X-presspost-Regional tại bất kỳ cửa hàng bán lẻ nào của Canada Post. Mua hai phong bì có kích thước khác nhau.
  • Thực hiện theo các hướng dẫn nhập cư Canada về cách gửi hộ chiếu của bạn
  • Chụp ảnh bì thư, ghi lại mã số tracking
  • Gửi bưu điện các giấy tờ sau:
   • Mua thêm một bìa thư Xpresspost
   • Hộ chiếu
   • Thư yêu cầu gửi họ chiếu
  • Hãy gửi bì thư đi!
  • Nếu bạn không thêm một bì thư Xpresspost thứ hai, Immigration sẽ gửi đường bưu điện bình thường và họ không chịu trách nhiệm cho bì thư chuyển cho bạn.
  • Bộ di trú sẽ chỉ trả lại hộ chiếu của bạn thông qua thư thông thường hoặc phong bì Xpresspost trả trước. (Nếu bạn bao gồm một phong bì trả trước từ một công ty chuyển phát nhanh tư nhân, họ sẽ không sử dụng nó).

Bạn có thể kiểm tra thời gian xử lý đơn trên trang web của Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC). Nếu đơn đăng ký của bạn mất nhiều thời gian hơn thời gian xử lý được đăng, bạn có thể liên hệ với CPC-Ottawa.