Các chương trình tại Columbia International College đều được thiết kế cho một điều: giúp các học sinh phát huy hết khả năng của mình, trong một môi trường an toàn, chu đáo và thúc đẩy. Từ lớp 7 đến khi học sinh tốt nghiệpt trung học, Hệ Thống Giáo dục chăm sóc toàn diện® đảm bảo rằng các nhu cầu về học tập, xã hội, tình cảm và thể chất của học sinh được quan tâm đến và học sinh có sự chuẩn bị tốt, cân bằng và sẵn sàng cho đại học và các thành công khác.

CHƯƠNG TRÌNH CHO TẤT CẢ MỌI TRÌNH ĐỘ

Trung học cơ sở
Có thể tham gia ở bất kỳ cấp lớp nào. Học sinh có một khởi đầu cho cả cuộc đời thành công → Tìm hiểu thêm

Trung học
Có thể tham gia ở bất kỳ cấp lớp nào. Học sinh tiến xa hơn và vươn tới khả năng tiềm năng tối đa của mình → Tìm hiểu thêm

Chương trình Lộ trình Elite Ưu Tú 
Bắt buộc phải tham gia từ Lớp 11. Cung cấp cho học sinh xuất sắc những khía cạnh cạnh tranh hơn → Tìm hiểu thêm

Khóa học tiếng Anh ESL hằng tháng 

Chương trình bổi dưỡng tiếng Anh giúp học sinh lớp 9 – 12 có sự chuẩn bị tốt hơn trước khi vào khóa học chính  → Tìm hiểu thêm

Summer Camp
A great trial experience to prepare students for the study abroad program in later years. → Learn More