Chúng tôi là trung tâm khảo thí chính thức cho:

Các chương trình luyện kỹ năng tiếng Anh

  • Hỗ trợ và chuẩn bị cho học sinh nhằm để đạt điểm cao hơn để vào được đại học theo mong muốn:

    – SAT
    – IELTS/ TOEFL

  • Trung tâm khảo thí chính thức của IELTS và TOEFL – học sinh không cần phải đi xa khỏi trường để làm kiểm tra

  • Ngày thi sẽ được ấn định bởi trường và quyền ưu tiên sẽ được trao cho học sinh sắp tốt nghiệp.

Văn phòng External Testing sẽ giúp học sinh chuẩn bị để thành công trong các kì kiểm tra tiếng Anh qua các buổi huấn luyện

Các khóa học luyện thi IELTS và TOEFL bao gồm hướng dẫn tiếng Anh trong các chiến lược làm bài kiểm tra với các mẹo luyện thi. Các lớp huyến luyện này dành cho học sinh muốn tập trung vào các kỹ năng cần thiết để thành công trong các kỳ thi tiếng Anh chính thức. Những bài kiểm tra trình độ tiếng Anh này rất cần thiết để xác nhận trình độ tiếng Anh của bạn nếu bạn chuẩn bị học tiếp ở trường cao đẳng hoặc đại học, xin việc làm tiếng Anh là ngôn ngữ chính trong giao tiếp, hoặc dự định nộp đơn xin nhập tịch Canada hoặc thường trú. Hãy tìm phương pháp để cải thiện điểm kiểm tra của bạn bằng cách đăng ký một khóa học ngày hôm nay!

Các chương trình Thời gian học Số lương tối thiểu 1 lớp Số lương tối đa 1 lớp
General Preparation Workshop + Thi thử
Khóa học này tập trung vào tất cả các kỹ năng của bài kiểm tra (đọc, viết, nghe và nói). Mỗi bài học hàng ngày tập trung vào một kỹ năng cụ thể cho phép sinh viên tiến bộ để thực hiện thành công các bài kiểm tra thực hành cuối tuần. Các ứng viên tìm hiểu các mẹo và chiến lược cụ thể để cải thiện hiệu suất trong bài kiểm tra tổng thể cũng như luyện tập nhiều lần để làm quen với các mẫu đề
20 hours
Mon – Thurs; 4:00pm – 6:00pm x 2
Saturday; 9:00am – 1:00pm
5 12
Holiday Workshop
Khóa học này tập trung vào tất cả các mô-đun của bài kiểm tra. Học sinh học các mẹo và chiến lược cụ thể để thành công trong bài kiểm tra tổng thể cũng như luyện tập nhiều lần để làm quen các đề.
Các lớp học diễn ra vào các ngày cuối tuần sau: Lễ lao động, Lễ Tạ ơn, Giáng sinh, Ngày gia đình, Nghỉ tháng ba, Phục sinh, Ngày Victoria
20 hours
4 days
(5 hours per day)
5 12

Cần chuẩn bị: bìa binder, viếtchì HB #2 (x2) , tẩy, 3 bút high-light (các màu khác nhau), 1 bút bi đỏ, 1 bút bi xanh/đen.