Chương trình Tiếng Anh ESL

Học sinh học tiếng Anh ESL sẽ nhận được tín chỉ môn học để đạt Bằng Tốt nghiệp Trung học Ontario (OSSD) sau khi hoàn thành bất kỳ khóa học nào sau đây:

ESLAO – tăng cường Tiếng Anh cấp độ 1:

Khóa học tiếng Anh này được xây dựng dựa trên kiến thức ngôn ngữ và kĩ năng tiếng Anh trước đây của học sinh để giới thiệu cho cho các em ngôn ngữ mới và giúp các em làm quen với sự đa dạng trong môi trường mới. Học sinh sẽ sử dụng các kỹ năng tiếng Anh bắt đầu trong việc nghe, nói, đọc và viết cho các mục đích học tập thiết yếu hàng ngày. Học sinh sẽ tham gia vào các cuộc hội thoại ngắn bằng cách sử dụng các cấu trúc ngôn ngữ tiếng Anh cơ bản và các mẫu câu đơn giản; đọc các văn bản ngắn; và viết các cụm từ và câu ngắn. Khóa học cũng cung cấp cho học sinh kiến thức và kỹ năng cần thiết để bắt đầu thích nghi với cuộc sống mới ở Canada.

Điều kiện: Không có

 

ESLCO – tăng cường Tiếng Anh cấp độ 3:

Khóa học tiếng Anh này tiếp tục mở rộng cho học sinh các kỹ năng về nghe, nói, đọc và viết bằng tiếng Anh cho nhiều mục đích học tập và hàng ngày. Học sinh sẽ làm bài thuyết trình ngắn trong lớp; đọc nhiều dạng văn bản bằng tiếng Anh và viết bằng nhiều dạng văn bản khác nhau. Đồng thời, học sinh sẽ mở rộng vốn từ vựng học thuật và kỹ năng học tập để tạo điều kiện chuyển tiếp sang chương trình học chính. Khóa học này giới thiệu cho học sinh các quyền và trách nhiệm vốn có để trở thành người mang quốc tịch Canada và nhiều vấn đề hiện tại ở Canada.

Điều kiện: hoàn tất ESLBO hoặc tương đương

 

ESLEO – tăng cường Tiếng Anh cấp độ 5:

Khóa học tiếng Anh này cung cấp cho học sinh các kỹ năng và chiến lược  cần thiết để chuyển sang các khóa học dự bị đại học và mục tiêu học tập cao hơn. Học sinh sẽ được khuyến khích phát triển tính độc lập trong các nhiệm vụ học tập. Học sinh sẽ tham gia vào các cuộc tranh luận và lãnh đạo các lớp học; đọc và giải thích các tác phẩm văn học và văn bản học thuật; viết tiểu luận, tường thuật và báo cáo; và áp dụng một loạt các chiến lược học tập và kỹ năng nghiên cứu một cách hiệu quả. Học sinh sẽ phát triển hơn nữa khả năng đáp ứng phê bình đối với các văn bản in và phương tiện truyền thông.

Điều kiện: hoàn tất ESLDO hoặc tương đương

 

ESLBO – tăng cường Tiếng Anh cấp độ 2:

Khóa học này mở rộng về các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết cho các mục đích học tập và hàng ngày. Học sinh sẽ tham gia vào các cuộc hội thoại, trong các tình huống có cấu trúc, về nhiều chủ đề quen thuộc và mới; đọc nhiều loại văn bản được thiết kế hoặc điều chỉnh cho người học ESL; mở rộng kiến thức về cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh và mẫu câu; và liên kết các câu tiếng Anh để soạn các đoạn văn. Khóa học cũng hỗ trợ học sinh tiếp tục thích nghi với hệ thống trường học Ontario bằng cách mở rộng kiến thức về sự đa dạng ở tỉnh và quốc gia mới.

Điều kiện: hoàn tất ESLAO hoặc tương đương

 

ESLDO – tăng cường Tiếng Anh cấp độ 4:

Khóa học tiếng Anh này chuẩn bị cho học sinh việc sử dụng tiếng Anh với sự lưu loát và chính xác ngày càng tăng trong các tình huống trong lớp học và xã hội. Học sinh sẽ phát triển kỹ năng thuyết trình, đọc, viết cần thiết để thành công trong tất cả các môn học. Học sinh sẽ mở rộng kỹ năng nghe và nói thông qua việc tham gia các cuộc thảo luận và hội thảo; nghiên cứu và giải thích một loạt các bài kiểm tra cấp lớp; viết tường thuật, bài báo và tóm tắt bằng tiếng Anh; và phản hồi phê phán các văn bản in ấn và phương tiện truyền thông khác nhau.

Điều kiện: hoàn tất ESLCO hoặc tương đương