Phiếu EZReport báo cáo trực tuyến của trường Columbia International College là duy nhất trong số các trường tư thục ở Canada. Nó cung cấp cho phụ huynh thông tin cập nhật về hành vi và tiến bộ của con cái ở trường và trong khu nội trú. Phụ huynh có thể thuận tiện truy cập Phiếu báo cáo EZReport trực tuyến ngay cả khi đi du lịch, cho phép họ được thông báo về các tiến triển của con cái họ.

Đăng nhập vào EzReport

Trong phiếu báo cáo ezReport, phụ huynh có thể xem:

Kế hoạc thành công cá nhân

 • Các khóa học con của được đăng ký cho các học kỳ hiện tại và tương lai
 • Lịch học và thời gian của mỗi tiết học
 • Thời gian học tập của con tại Columbia
 • Hạnh kiểm của con trong trường và khu nội trú
  • Báo cáo điểm danh ở trường học hàng ngày
  • Báo cáo về hành vi của con ở trường và nơi cư trú
  • Truy cập vào hồ sơ kỷ luật của con

Các hoạt động ngoại khóa

 • Các hoạt động ngoại khóa con đang tham gia
 • Lịch học và sự kiện ở kí túc xá

Kết quả học tập

 • Tiến độ học
 • Điểm Giữa kì
 • Điểm của các bài kiểm tra
 • Điểm Cuối kì
Phiếu báo cáo EZReport (Thu / Đông)

Học Kì

Thu (Tháng 8 – 12) hoặc Đông (Tháng 1 – 5)

6 Bài kiểm tra

1

2

3

4

5

6

Tháng

tháng thứ nhất

tháng thứ nhì

tháng thứ ba

tháng thứ tư

tháng thứ năm

3 bản báo cáo

Báo cáo tiến độ

Báo cáo giữa kì

Báo cáo cuối kì

 

Phiếu báo cáo EZReport Mùa Hè
Học kì

Hè (tháng 6 – 7)

6 bài kiểm tra

1

2

3

4

5

6

Tháng

tháng thứ nhất

tháng thứ nhì

2 Bản báo cáo

Báo cáo giữa kì

Báo cáo cuối kì