Chuẩn bị cho học sinh một tương lai tươi sáng nhất

Chương trình dự bị đại học (Lớp 12) của Columbia chuẩn bị cho học sinh nhập học vào các trường Đại học ở Canada, Hoa Kỳ, New Zealand, Úc và Vương quốc Anh.

Học sinh hiện đang học ở Mẫu 5, Cấp 4, hoặc ‘O level’ đủ điều kiện để đăng ký chương trình 6 tháng (đợt nhập học Tháng 1 hoặc giữa Tháng 5) và sẽ hoàn thành 6 môn học cần thiết để vào Đại học. Học sinh trung học phổ thông đủ điều kiện để đăng ký chương trình tối thiểu 10 tháng (nhập học vào Tháng 8). Điều này cho phép học sinh hoàn thành 8 tín chỉ và tốt nghiệp với bằng tốt nghiệp trung học tại Ontario (OSSD).

University Placement Office
Columbia’s university placement team helps students with university applications, career planning and securing opportunities at world-class universities. Dedicated staff are always willing to answer questions, offer advice and advocate for students, helping them secure the best future possible.

Learn more about Columbia’s University Placement Office

NGHÀNH HỌC MÔN HỌC BẮT BUỘC MÔN HỌC TỰ CHỌN
Kiến Trúc 1. Văn học   2. Toán Advanced Functions   3. Toán Calculus & Vectors   4. Vật Lý + 2 môn học khác (có thể yêu cầu Portfolio or Graphic Work)
Nghệ Thuật hoặc Khoa Học Nhân Văn 1. Văn học + 5 môn học khác
Business/Thương Mại 1. Văn học   2. Toán Advanced Functions   3. Toán Calculus   Vectors + 3 môn học khác
Khoa Học Điện Toán/ Tin học 1. Văn học   2. Toán Advanced Functions   3. Toán Calculus   Vectors + 3 môn học khác (bắt buộc có 1 môn Khoa Học)
Kỹ Sư 1. English   2. Toán Advanced Functions   3. Toán Calculus   Vectors; 4. Vật Lý 5. Hóa học + 1 môn học khác
Quản lý Nhà Hàng, Khách Sạn 1. Văn học 2. Toán Advanced Functions hoặc Toán Calculus + 4 môn học khác
Khoa Học 1. Văn học   2. Toán Advanced Functions   3. Toán Calculus and Vectors + 3 môn học khác (bắt buộc có 1 môn Khoa Học)
Khoa Học Xã Hội 1. Văn học + 5 môn học khác (Một số ngành yêu cầu 1 – 2 môn Toán dự bị Đại Học)
Thiết Kế Đồ Họa 1. Văn học + 5 môn học khác (có thể yêu cầu có Portfolio hoặc Graphic Work)

Thông qua những nỗ lực phối hợp, chúng tôi đã thành công trong việc đưa học sinh tốt nghiệp dự bị đại học vào các trường Đại học danh tiếng, nhiều học sinh có học bổng và giải thưởng.

Cô Annie Rong, Quản lý ban tư vấn Đại Học