Đối với những học sinh nhỏ tuổi nhất , việc sống xa nhà ở một quốc gia khác có những cơ hội và thách thức riêng, đó là lý do tại sao Columbia đã thành lập chương trình “Chăm sóc ASEP ” dành cho những học sinh từ 16 tuổi trở xuống kể từ ngày 1 tháng 7 mỗi năm . Chương trình “Chăm sóc ASEP ” cung cấp sự hướng dẫn và chăm sóc phù hợp với lứa tuổi cho học sinh khi chúng chuyển sang sống độc lập, mang lại cho chúng trải nghiệm bổ ích về việc phát triển các thói quen và kỹ năng để thành công ở trường đại học và trong cuộc sống.

Chương trình phù hợp khuyến khích những học sinh nhỏ tuổi khám phá thế mạnh của chúng, khám phá những tài năng tiềm ẩn, mở rộng tầm nhìn thông qua các hoạt động thực hành và phát triển tính cách mẫu mực. Tất cả những học sinh trong “Chăm sóc ASEP ” được giao cho thầy cô bảo mẫu, những người cung cấp dịch vụ chăm sóc suốt ngày đêm. Cứ 15 học sinh thì có một nhân viên bảo mẫu, điều đó có nghĩa là nhân viên bảo mẫu có thể dành cho mỗi học sinh sự quan tâm đặc biệt giống như các em sẽ nhận được ở nhà.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

Xây dựng tính cách

Chương trình phù hợp với lứa tuổi đặc biệt của Columbia cho phép học sinh phát triển hành vi xã hội và cảm xúc tích cực. Những phẩm chất này được đánh giá cao bởi các trường đại học hàng đầu ở Canada và trên thế giới, nơi đang tuyển dụng những sinh viên giỏi, có học lực tốt, tố chất trưởng thành và tính cách nổi bật. Giáo dục tính cách được đạt trong nền tảng của trong tất cả các môn học và được hướng dẫn theo cách tích cực cho tất cả học sinh, theo nhiều cách học qua hình ảnh, động học hay thính giác.

Dự án tiếp cận xã hội

Làm việc trong một nhóm, học sinh trung học cơ sở tham gia vào một dự án nghiên cứu tiếp cận xã hội tập trung vào các vấn đề thế giới như nước sạch, an ninh lương thực, xây dựng trường học và chăm sóc sức khỏe. Học sinh phát triển các nhân cách như quan tâm, tự học hỏi, có trách nhiệm và kiên trì khi chúng tạo ra các hội thảo và các sự kiện gây quỹ để nâng cao nhận thức về các vấn đề khác nhau. Sau khi hoàn thành dự án, học sinh có được sự tự tin rằng chúng có thể làm việc cùng nhau như một đội và tạo ra sự khác biệt thực sự trên thế giới.

Chương trình công dân trẻ toàn cầu

Chương trình này truyền cảm hứng cho học sinh hành động về các vấn đề địa phương và toàn cầu quan trọng. Học sinh học cách đóng góp cho cộng đồng địa phương và toàn cầu; coi trọng Trái đất là nơi quý giá để sống và bảo vệ tương lai của nó; và tôn trọng và tôn vinh sự đa dạng của các nền văn hóa trên thế giới. Họ hiểu được tác động của văn hóa, kinh tế, công nghệ và môi trường đối với các sự kiện thế giới. Họ tìm kiếm giải pháp cho sự công bằng. Và họ học cách chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Chứng chỉ xây dựng tính cách

Để đủ điều kiện nhận chứng chỉ, học sinh phải tham gia một câu lạc bộ ngôn ngữ và một hoạt động thúc đẩy học tập liên quan đến văn hóa; hoàn thành một dự án tiếp cận xã hội toàn cầu; thực hiện dịch vụ cộng đồng trong nhà trường; hoàn thành chương trình Kỹ năng tăng trưởng cuộc sống và cá nhân tại Trung tâm giáo dục ngoài trời Bark Lake; và hoàn thành “Be the Change Action Plan”, đây là một bài viết phản ánh phác thảo các bước cần thực hiện để cải thiện toàn cầu, dựa trên những gì họ đã học được ở Columbia.