QUY TRÌNH NỘP ĐƠN

Trường Trung Học Quốc Tế Columbia cung cấp các chương trình đào tạo sau:

  • Trung Học Phổ Thông (Lớp 9-12)
  • Chương Trình ESL
  • Chương Trình Trại Hè ESL, vui lòng liên hệ qua email summer.camp@cic-totalcare.com **

Học sinh sẽ được nhắc nhở trong việc phải nộp đơn xin giấy phép du học (Student Authorization Permit) tại Đại Sứ Quán hoặc Lãnh sự quán Canada ở quê nhà hoặc các quốc gia bên ngoài Canada trước khi đến Canada.

6 ĐỢT TUYỂN SINH MỘT NĂM

Để phù hợp với thời gian của học sinh

Trường Trung Học Quốc Tế Columbia cá nhân hóa trải nghiệm giáo dục của học sinh để phù hợp với nhu cầu của từng học sinh. Trường có đến 6 đợt tuyển sinh trong năm để thuận tiện cho học sinh nhập học. Với lịch tuyển sinh linh hoạt của nhà trường, học sinh có thể bắt đầu theo học tại Columbia ngay sau khi kết thúc một học kỳ hoặc năm học tại quốc gia của mình. Do đó học sinh có thể:

  • Không cần chờ đợi ở nhà một thời gian để tiếp tục học tập với Columbia
  • Có thể hoàn tất chương trình học tại Columbia nhanh hơn và theo học tại các trường đại học mà các em mong muốn trong thời gian ngắn hơn

Lệ phí

Nhà trường cung cấp bảng chi tiết học phí cho du học sinh và học sinh trong nước.

Học Phí

Nộp đơn trực tuyến

Trường có đến 6 đợt tuyển sinh trong năm để thuận tiện cho học sinh nhập học. Nộp đơn ngay hôm nay!

Nộp đơn trực tuyến

Thi Đánh Giá Năng Lực

Để đánh giá năng lực của học sinh, tất cả học sinh mới sẽ được yêu cầu làm các bài kiểm tra đánh giá năng lực trước khi đăng ký các môn học cho mình.

Thi Đánh Giá Năng Lực

Giải Thưởng & Học bổng

Để đủ điều kiện nhận giải thưởng và học bổng, tất cả các tín chỉ phải được thực hiện trong vòng 12 tháng liên tiếp.

Giải Thưởng & Học bổng

HỌC TẠI COLUMBIA MỘT KÌ CHO ĐẾN MỘT NĂM

Chương trình học 6 tháng

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Giữa tháng 5 Giữa tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Giữa tháng 8 Giữa tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
4 tín chỉ 2 tín chỉ Nghỉ lễ
2 tín chỉ Nghỉ lễ 4 tín chỉ
Học sinh viên có thể học đến 6 tín chỉ

Chương trình học 10 tháng

Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7
3 hoặc 4 tín chỉ 3 hoặc 4 tín chỉ Nghỉ lễ
Học sinh viên có thể học đến 8 tín chỉ mỗi năm
3 hoặc 4 tín chỉ 3 hoặc 4 tín chỉ 2 tín chỉ Nghỉ lễ
Học sinh viên có thể học đến 10 tín chỉ mỗi năm

THỜI GIAN HỌC TẬP

Chương trình học 12 tháng

Chương Trình Giáo Dục Tín chỉ được công nhận tối đa Cần hoàn thành Tháng 8 – 12 Tháng 1 – 5 Tháng 6 – 7 Tháng 8 – 12 Tháng 1 – 5 Tháng 6 – 7 Tháng 8 – 12 Tháng 1
Tốt nghiệp THPT với bằng tốt nghiệp 24 tín chỉ 6 tín chỉ 3 tín chỉ 3 tín chỉ Vào Đại Học
Hoàn thành lớp 11 22 tín chỉ 8 tín chỉ 4 tín chỉ 4 tín chỉ Vào Đại Học
Hoàn thành lớp 10 16 tín chỉ 14 tín chỉ 4 tín chỉ 4 tín chỉ 2 tín chỉ 4 tín chỉ Vào Đại Học
Hoàn thành lớp 9 8 tín chỉ 22 tín chỉ 4 tín chỉ 4 tín chỉ 2 tín chỉ 4 tín chỉ 4 tín chỉ Kì nghỉ hè 4 tín chỉ Vào Đại Học
Hoàn thành lớp 8 0 tín chỉ 30 tín chỉ Có thể hoàn thành trong 36 tháng