Tất cả các giải thưởng và học bổng được trao bởi Trung Học Quốc Tế Columbia Để được xem xét, tất cả các tín chỉ phải được thực hiện trong vòng 12 tháng liên tiếp

3

Huân chương Toàn Quyền

Giải thưởng được trao mỗi niên khóa (từ tháng 6 đến tháng 5) cho học sinh tốt nghiệp có điểm trung bình cao nhất trong sáu môn học 4U tốt nhất được hoàn thành trong năm đó. Học sinh được nhận kỷ niệm chương từ Toàn Quyền Canada.

1

Giải Trưởng Ban

Hàng năm Trưởng Ban Kí Túc Xá và Trường Học sẽ được nhận giấy chứng nhận vinh danh cho giải thưởng này.

1

Giải Thưởng Lãnh Đạo Columbia

Được trao hàng năm cho những học sinh đã thể hiện khả năng lãnh đạo xuất sắc trong năm vừa qua. Các học sinh được đề cử bởi nhân viên của trường và được lựa chọn bởi hội đồng giám khảo bao gồm Hiệu Trưởng hoặc Hiệu Phó, và các điều phối viên phòng ban đào tạo kỹ năng lãnh đạo cho học sinh.

3

Giải thưởng Trung Úy Tình Nguyện Viên

Giải thưởng vinh danh tình nguyện viên gương mẫu trong số các học sinh tốt nghiệp năm đó. Giải vinh danh những sinh viên không chỉ hoàn thành số giờ tình nguyện cần thiết để tốt nghiệp, mà còn vượt hơn cả số giờ rất nhiều.

1

Giải Thưởng Lãnh Đạo Hội Đồng Kí Túc Xá

Được trao tặng hàng năm cho bất kỳ sinh viên nào có những đóng góp đáng kể cho cuộc sống nội trú. Các cố vấn của hội đồng kí túc xá sẽ chọn ra người thắng giải.

80%

Giải thưởng Học giả Ontario

Những học sinh tốt nghiệp đạt điểm trung bình 80% trong sáu tín chỉ 4U có thể được nhận giải Học giả Ontario. Những học sinh này sẽ được nhận Chứng chỉ Học giả Ontario cùng thư chúc mừng từ Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Ontario.

Quỹ hỗ trợ học bổng Columbia

3

Học bổng của Hiệu trưởng: Lộ Trình Đại Học

Ba học bổng trị giá $1.500 được trao vào tháng 5, tháng 6 và tháng 12 cho học sinh tốt nghiệp hàng đầu trong các môn 4U với điểm trung bình đạt ít nhất 85% trong sáu tín chỉ cao nhất và đạt ít nhất 80% với môn 4U tiếng Anh.

3

Học bổng khen thưởng từ người sáng lập trường Clement Chan

Để tôn vinh thầy Clement Chan, Học bổng Khen Thưởng của Người Sáng Lập được trao cho các học sinh sắp tốt nghiệp. Ba suất học bổng trị giá $1,500 mỗi suất được trao vào tháng 5, tháng 6 và tháng 12. Học sinh nhận phải chứng minh được thành tích học tập xuất sắc và toàn diện thể hiện thông qua kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý cảm xúc và xã hội và sự chăm sóc sức khỏe thể chất.

1

Học bổng tưởng niệm Jim Lawlis

Trong sự tưởng nhớ Jim Lawlis, giáo viên Âm nhạc đáng mến tại Trường Trung Học Quốc Tế Columbia từ năm 2003 đến 2021, $1.000 sẽ được trao cho học sinh tốt nghiệp xuất sắc nhất đã thể hiện tài năng của mình trong mảng nghệ thuật, âm nhạc và nhân cách, đồng thời lựa chọn chuyên ngành về âm nhạc trên bậc đại học.​

3

Học bổng Xuất Sắc Kinh Doanh

Ba suất học bổng trị giá $1.000 được trao hàng năm vào tháng 5, tháng 6 và tháng 12 cho học sinh tốt nghiệp hàng đầu của Khoa Xã Hội Học.

3

Học bổng Xuất Sắc Tiếng Anh

Ba suất học bổng trị giá $1000 được trao hàng năm vào tháng 5, tháng 6 và tháng 12 cho học sinh tốt nghiệp hàng đầu của Khoa Tiếng Anh.

3

Học bổng Xuất Sắc Khoa Học

Ba suất học bổng trị giá $1000 được trao hàng năm vào tháng 5, tháng 6 và tháng 12 cho học sinh tốt nghiệp hàng đầu của Khoa Khoa học.

1

Học bổng Hiệu Trưởng: Lộ Trình Cao Đẳng Cộng Đồng Canada

Một suất học bổng trị giá $1.500 được trao vào tháng 5, tháng 6 hoặc tháng 12 cho sinh viên tốt nghiệp hàng đầu vào Cao Đẳng Cộng Đồng Canada với điểm trung bình tối thiểu là 80%.

3

Học bổng tưởng niệm Kevin Matthews

Tưởng nhớ Kevin Matthews, Giám Đốc Bảo Trì Trường Trung Học Quốc Tế Columbia từ 1995-2010. Ba suất học bổng trị giá $750 mỗi suất được trao hàng năm vào tháng 5, tháng 6 và tháng 12 cho học sinh tốt nghiệp 4U hàng đầu. Học sinh đã thể hiện khả năng lãnh đạo và phục vụ cộng đồng Columbia, qua việc vượt qua thử thách, khó khăn cá nhân, đồng thời thể hiện sự xuất sắc của mình qua các thành tích đạt được.

3

Học bổng từ Trường Đối Tác

Ba suất học bổng trị giá $1000 mỗi suất sẽ được trao vào tháng 5, tháng 6 và tháng 12 cho học sinh tốt nghiệp hàng đầu từ các trường đối tác của CIC. Người nhận giải phải chứng minh thành tích học tập xuất sắc và toàn diện về các kỹ năng xã hội-tình cảm, thể chất và lãnh đạo.

3

Học bổng Xuất Sắc Nghiên Cứu Xã Hội

Ba suất học bổng trị giá $1.000 mỗi suất được trao hàng năm vào tháng 5, tháng 6 và tháng 12 cho học sinh tốt nghiệp hàng đầu của Khoa Xã Hội Học.

3

Học bổng Xuất Sắc Toán Học

Ba suất học bổng trị giá $1000 mỗi suất được trao hàng năm vào tháng 5, tháng 6 và tháng 12 cho sinh viên tốt nghiệp hàng đầu của Khoa Toán.

3

Học bổng Xuất Sắc Mỹ Thuật

Ba suất học bổng trị giá $1000 mỗi suất được trao hàng năm vào tháng 12, tháng 5 và tháng 6 cho sinh viên tốt nghiệp 4U/M hàng đầu của mỗi học kỳ đã thể hiện sự xuất sắc trong mỹ thuật.

Học bổng & Giải thưởng luôn phiên

1

Giải thưởng luôn phiên cho các thành tích hàng đầu của các môn học

Một suất học bổng trị giá $300 được trao cho mỗi học sinh tiếp tục theo học tại CIC và đạt điểm cao nhất trong một môn học trong suốt học kỳ mùa đông, mùa hè và mùa thu.

2

Học bổng Liêm chính trong lãnh đạo

Hai suất học bổng được trao vào mùa đông và mùa thu cho một học sinh chưa tốt nghiệp, thể hiện sự chính trực trong vai trò lãnh đạo của mình trong trường bằng cách cống hiến cho sự phát triển cá nhân, có trách nhiệm và tôn trọng sự đa dạng của trường trong cả lời nói và hành động.

2

Học bổng Tính Cách Xuất Sắc

Hai suất học bổng được trao vào mùa đông và mùa thu cho một học sinh chưa tốt nghiệp, chứng minh được mình là người toàn diện bằng cách thể hiện xuất sắc trong vai trò lãnh đạo đồng thời duy trì thành tích học tập cao trên 90%. Họ được cả nhân viên và học sinh tôn trọng vì đã nắm bắt và thể hiện những đặc điểm chính của những nhân cách được giảng dạy tại Columbia trong suốt thời gian học tại đây.

2

Học bổng Cuộc sống Kí túc xá từ Compass Group Canada

Hai suất học bổng trị giá $500 sẽ được trao cho một nam và một nữ sinh chưa tốt nghiệp vào học kỳ mùa đông và mùa thu để ghi nhận những đóng góp tích cực của họ cho đời sống cộng đồng của kí túc xá.

Học bổng Đầu vào Đại học

Những học bổng đầu vào đại học dành riêng này đã được thiết kế đặc biệt chỉ dành cho học sinh tốt nghiệp của Trường Trung Học Quốc Tế Columbia. Chúng thể hiện cam kết của các Đại học Đối tác với CIC trong việc hỗ trợ học sinh viên tốt nghiệp của Columbia đạt được thành tích xuất sắc.

4

Đại Học Alberta®

Bốn suất học bổng trị giá $4000 mỗi suất dành riêng cho CIC được trao hàng năm vào tháng 5 hoặc tháng 6 cho (những) học sinh tốt nghiệp môn 4U hàng đầu của Trung Học Quốc tế Columbia vào đại học.

3

Trường Dược Đại Học London®

Ba suất học bổng đầu vào dành riêng cho CIC, mỗi suất trị giá $1000, được trao hàng năm vào tháng 12, tháng 5 hoặc tháng 6 cho (những) học sinh tốt nghiệp 4U hàng đầu của Trung Học Quốc tế Columbia vào đại học.

6

Đại học Công Nghệ Ontario

Sáu suất học bổng được chỉ định trị giá $5000 mỗi suất được trao hàng năm cho những học sinh tốt nghiệp môn 4U hàng đầu của Trường Trung Học Quốc tế Columbia nhập học đại học vào tháng 9.

4

Đại học Waterloo®

Bốn suất học bổng dành riêng trị giá $3000 mỗi suất nhưng không giới hạn được trao vào tháng 12, tháng 5 hoặc tháng 6 cho những học sinh tốt nghiệp 4U hàng đầu của Trường Trung Học Quốc Tế Columbia vào đại học.

4

Đại học York®

Bốn suất học bổng dành riêng trị giá $2000 mỗi suất được trao hàng năm vào tháng 12, tháng 5 hoặc tháng 6 cho các học sinh tốt nghiệp môn 4U hàng đầu của Trường Trung Học Quốc Tế Columbia vào đại học.

4

Đại Học York® – Khoa Nghệ Thuật Tự Do & Nghiên Cứu Chuyên nghiệp

Học Bổng đầu vào đặc biệt trị giá $3500 được trao cho học sinh tốt nghiệp với điểm trung bình từ 90 %-94.99% và $5000 được trao cho học sinh tốt nghiệp với điểm trung bình từ 95% trở lên.

4

Đại Học Brock®

Bốn học bổng dành riêng trị giá $3500 mỗi suất được trao hàng năm vào tháng 12, tháng 5 hoặc tháng 6 cho những học sinh viên tốt nghiệp môn 4U hàng đầu của Trung Học Quốc tế Columbia vào đại học. Học bổng đầu vào được gia hạn hàng năm lên đến tối đa bốn năm sau khi học sinh đáp ứng được các điều kiện đề ra.

4

Đại Học McMaster®

Bốn suất học bổng dành riêng trị giá $3000 mỗi suất được trao hàng năm vào tháng 12, tháng 5 hoặc tháng 6 cho (những) học sinh tốt nghiệp môn 4U hàng đầu của Trường Trung Học Quốc tế Columbia vào đại học.

10

Đại Học Toronto

Mười suất học bổng, mỗi suất trị giá $2000, dành riêng cho 10 học sinh tốt nghiệp hàng đầu của Columbia được nhận vào cơ sở Mississauga của Đại Học Toronto.

3

Đại Học Western

Trường Western sẽ cung cấp ba học bổng đầu vào dành riêng cho (những) học sinh tốt nghiệp môn 4U hàng đầu của Columbia đăng ký nhập học tại cơ sở chính của Western hàng năm, với trị giá hơn $1000 so với suất học bổng đầu vào được công bố trước đó.