Một năm có 2 kỳ nhập học (Xem Kỳ nhập học J1 & J2)

Học sinh dưới 16 tuổi tính đến 31/ 07 hàng năm sẽ được xếp vào chương trình YAA để đảm bảo học
sinh nhận được chăm sóc ưu tiên giúp cho học sinh phát triển và trở thành những người trưởng thành.

 • Tháng 7
 • Tháng 8
 • J1 Tháng 9
 • Tháng 10
 • Tháng 11
 • Tháng 12
 • J2 Tháng 1
 • Tháng 2
 • Tháng 3
 • Tháng 4
 • Tháng 5
 • Tháng 6
Chương trình Tiên phong
Tín chỉ Tiếng Anh
Học kì Thu
Học kì Đông
Chìa khó: Nhập học Kì Thu/ Kì Đông

Chương trình đào tạo Tiên phong của CIC được thiết kế sao cho đảm bảo mỗi học sinh phát triển toàn diện năng lực trong học tập, phát triển kỹ năng sống và Năng khiếu tiếng Anh- được gọi là Hệ thống Giáo dục toàn diện.

Chương trình đào tạo Tiên phong của CIC được thiết kế sao cho đảm bảo mỗi học sinh phát triển toàn diện năng lực trong học tập, phát triển kỹ năng sống và Năng khiếu tiếng Anh - được gọi là Hệ thống Giáo dục toàn diện.

Khởi đầu sớm về… học thuật nâng cao

 • Một môi trường thoài mái và thuận lợi nhất cho học tập
 • Chương trình Giáo dục tập trung vào tư duy tích cực và sáng tạo
 • Đặt ra mục tiêu cá nhân và nuôi dưỡng đạo đức
 • Chương trình Giáo dục tích hợp tại Trung tâm đào tạo ngoại khóa Lãnh đạo Bark Lake rộng 700 hecta

Khởi đầu sớm về… Kỹ năng giao tiếp Anh ngữ

 • Các khóa tiếng Anh tăng cường đảm bảo cho học sinh đạt trình độ thích hợp trước khi các em bước
  vào năm học
 • Các khóa tiếng Anh và Văn học áp dụng kỹ năng mới đối với từng hoàn cảnh trong quá trình học tập.
 • Thời gian học tiếng Anh thiết kế phù hợp tại nhà hoặc gia sư riêng thuận lợi cho học sinh cần thiết

Khởi đầu sớm về… Phát triển nhân cách và Kỹ năng sống

 • Lớp học và môi trường sống khuyến khích kỹ năng xã hội và gia tăng sự tự tin
 • Những hoạt động ngoại khóa trên mạng và thực tế giúp cho học sinh bộc lộ sở thích, cơ hội tự giác, thể thao và đam mê
 • Mạng lưới hỗ trợ tăng cường bao gồm cả giáo viên, gia đình bản xứ và hướng dẫn viên- khuyến
  khích tính độc lập, tư duy sắc bén, kỹ năng ra quyết định

Khía cạnh CIC

 • Total Care Education System® đảm bảo học sinh đạt được tiến bộ trong tất cả các nhu cầu ASEP của mình
 • Sự an toàn tại trường, môi trường học tập tích hợp và sự chăm sóc từ toàn bộ nhân viên – có nghĩa là chăm sóc toàn bộ tất cả các học sinh mà không sót ai
 • Cộng đồng trường phát huy giá trị của sự tôn trọng đối với học sinh từ tất cả các châu lục

Điều kiện nhập học

Tất cả ứng viên phải điền vào đơn xin học trực tuyến
Tất cả ứng viên phải cung cấp học bạ bậc tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 6) và Trung học cơ sở tại nơi mình
đã học. Học bạ được dịch ra tiếng Anh khi có yêu cầu cần thiết
Không bắt buộc chứng chỉ TOEFL hoặc IELTS khi tuyển sinh. Học sinh có học lực tiếng Anh thấp sẽ được
xếp vào lớp Tiếng Anh ESL.
Tất cả chứng chỉ, giấy khen thưởng… phải được nộp cùng khi tuyển sinh