Học sinh đang theo học

 • Học sinh CIC đang theo học phải hoàn thành các mẫu bảng điểm từ cửa hàng của trường, tại Phòng N159 Ainsliewood. Đơn thanh toán sẽ được xử lý khi biểu mẫu được gửi.

Đăng ký vào các trường Đại Học ở Ontario

Học sinh CIC nộp đơn vào các trường đại học ở Ontario không bắt buộc phải xin bảng điểm. Văn phòng Tư Vấn Tuyển Sinh Đại Học sẽ nộp hồ sơ học tập thay cho học sinh khi đăng ký vào trường đại học.

Học sinh đã tốt nghiệp & Cựu học sinh

 1. Tải xuống mẫu đơn CIC Alumni Transcript Request Forms.
 2. Hoàn thành hai biểu mẫu.
 3. Scan và gửi các biểu mẫu đã hoàn thành qua email tới transcripts@cic-totalcare.com để xử lý.

Xin lưu ý

 • Bạn sẽ chịu trách nhiệm về tất cả thông tin được điền trong biểu mẫu.
 • Nếu bạn chọn “Yêu cầu bảng điểm trong ngày”, vui lòng mang biểu mẫu và biên lai thanh toán của bạn đến Văn Phòng Học Vụ (Academic Office) trước 3 giờ chiều.
 • Nếu bạn đang xin bảng điểm cho một cơ sở giáo dục nằm ngoài Canada, vui lòng điền thông tin địa chỉ của trường đó vào đơn.
 • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần hỗ trợ nộp bảng điểm của bạn cho các trường khác, vui lòng gặp người tư vấn tuyển sinh đại học của bạn.
 • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến văn bằng của mình, vui lòng liên hệ sthompson@cic-totalcare.com .

Thông tin chi tiết

Thời gian xử lý

Yêu cầu đã hoàn thành sẽ được xử lý trong vòng năm ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn. Lưu ý rằng thời gian này không bao gồm thời gian chuyển phát.

Ưu tiên xử lý

Nếu bạn yêu cầu xử lý bảng điểm của mình trong ngày, chọn “Phí ưu tiên” (Priority Fee) trên biểu mẫu yêu cầu. Chi phí ưu tiên xử lý là $25 cộng với phí chuyển phát và bảng điểm tương ứng.

Các loại chuyển phát và chi phí

 • Chuyển qua bưu điện – $ 5 cho mỗi bảng điểm.
  • Bảng điểm chuyển qua bưu điện có thể không tra cứu bưu phẩm được . Thời gian chuyển phát có thể mất 10-15 ngày làm việc.
 • Dịch vụ chuyển phát nhanh từ $25 – $60
  • Dịch vụ chuyển phát có sẵn cho học sinh với khoản phí bổ sung $25 (địa chỉ Canada) và $60 (địa chỉ quốc tế).
  • Bạn có thể yêu cầu mã tra cứu đơn hàng của mình bằng cách liên hệ với farain@cic-totalcare.com.
  • Bạn phải cung cấp số điện thoại cho dịch vụ chuyển phát nhanh để liên hệ với người nhận. Nếu không cung cấp số điện thoại có thể làm chậm quá trình chuyển phát.
  • Dịch vụ chuyển phát nhanh không chấp nhận số hộp thư PO.

Thông tin thanh toán

 • Kiểm tra chắc chắn tổng chi phí trên cả hai biểu mẫu giống nhau.
 • Vui lòng cung cấp số điện thoại và địa chỉ email trong biểu mẫu.
 • Đơn thanh toán phải có chữ ký của chủ thẻ.
 • Hạn chế thanh toán chậm bằng cách đảm bảo thẻ tín dụng của bạn có đủ tiền thanh toán.