Skip to main content
Bản tinCâu chuyện thành công

Các học sinh tốt nghiệp CIC năm 2024 nhận thư mời nhập học từ các trường kinh doanh hàng đầu ở Canada

By April 5, 2024May 7th, 2024No Comments

Với thành tích học tập xuất sắc, tích cực tham gia các chương trình ngoại khóa và Hồ sơ bổ sung đặc biệt, nhiều học sinh tốt nghiệp năm 2024 của Trường Trung Học Quốc tế Columbia đã giành được suất nhập họcTrường Kinh doanh Schulich của Đại Học York và Trường Kinh Doanh Rotman của Đại Học Toronto, cả hai thuộc những trường tốt nhất Canada! Xin chúc mừng các nhân tài tương lai với những thành tựu đáng kinh ngạc của các em!

 • Đại Học Toronto, Thương mại Roman (Thương mại)
 • Đại Học Toronto, Mississauga (Quản Lý & Kinh Doanh)
 • Đại Học Toronto, Scarborough (Quản lý & Kinh Doanh Quốc Tế)
 • Đại học Brock (Bằng Song Ngành Quốc Tế)
 • Đại Học McMaster (Kinh Doanh)
 • Đại Học Western (Quản Lý & Nghiên Cứu Doanh Nghiệp)
 • Đại Học York (Thương Mại)
 • Đại Học Toronto Metropolitan (Quản Lý Kinh Doanh)
 • Tổng học bổng: 240.100 CAD

 • Đại Học York, Trường Kinh Doanh Schulich (Quản Trị Kinh Doanh)
 • Đại Học Syracuse (Tài Chính)
 • Đại Học Toronto, cơ sở Mississauga (Thương Mại)
 • Đại học McMaster (Kinh Doanh)
 • Đại học Toronto Metropolitan (Quản Lý Công Nghệ Kinh Doanh)
 • Đại học Toronto Metropolitan (Quản Lý Tài Chính & Kế Toán)
 • Đại Học Công nghệ Ontario (Tài Chính, Co-op)
 • Đại Học Carleton (Thương Mại)
 • Đại Học York (Thương Mại)
 • Đại Học Ottawa (Tài Chính)
 • Đại Học Ottawa (Kinh Tế)
 • Đại Học Ottawa (Kế Toán)
 • Tổng Học Bổng: 201.500 CAD
 • Đại Học York, Trường Kinh Doanh Schulich (Quản Trị Kinh Doanh)
 • Đại Học Toronto, cơ sở St. George (Khoa Học Máy Tính)
 • Đại Học Toronto, cơ sở Mississauga (Khoa học Máy tính)
 • Đại Học Toronto, cơ sở Scarborough (Khoa Học Máy Tính)
 • Đại Học Waterloo (Toán Học/ Khoa Học Toán Học)
 • Đại Học Western (Quản Lý & Nghiên Cứu Tổ Chức)
 • Đại Học York (An Ninh Máy Tính)
 • Đại Học Toronto Metropolitan (Quản Lý Công Nghệ Kinh Doanh)
 • Tổng học bổng: 201.500 CAD
 • Đại Học York, Trường Kinh Doanh Schulich (Quản Trị Kinh Doanh)
 • Đại Học McGill, Trường Quản Lý Desautels (Thương Mại)
 • Đại Học McGill (Nghệ Thuật)
 • Đại Học Ottawa (Nghiên Cứu Truyền Thông)
 • Đại Học Ottawa (Tài Chính)
 • Đại Học Toronto Metropolitan (Quản Lý Tài Chính & Kế Toán)
 • Đại Học Ottawa (Quản Lý)
 • Đại Học York (Thương Mại)
 • Tổng học bổng: 151.900 CAD
 • Đại Học York – Trường Kinh Doanh Schulich (Quản Trị Kinh Doanh)
 • Đại Học Toronto, Thương Mại Roman (Thương Mại)
 • Đại Học Toronto, cơ sở Scarborough (Quản Lý)
 • Đại Học Wilfrid Laurier, cơ sở Waterloo (Quản Trị Kinh Doanh)
 • Đại Học Guelph (Dinh Dưỡng và Sức Khỏe)
 • Đại Học Toronto Metropolitan (Thực phẩm & Dinh dưỡng)
 • Tổng học bổng: 145.900 CAD
 • Cao Đẳng King’s London (Khoa Học Dinh Dưỡng)
 • Đại học College London (Khoa học Dinh Dưỡng)
 • Đại Học Alberta (Khoa Học Dinh Dưỡng)
 • Đại Học Toronto, Trường Thương Mại Roman (Thương Mại)
 • Đại Học Toronto, cơ sở Mississauga (Thương Mại)
 • Đại Học McMaster (Kinh Tế)
 • Đại Học McMaster (Kinh Doanh)
 • Đại Học McGill (Dinh Dưỡng và Ăn Kiêng)
 • Đại Học McGill (Thương Mại)
 • Đại học Guelph (Khoa Học Dinh Dưỡng)
 • Đại Học Western (Thực Phẩm & Dinh Dưỡng)
 • Đại Học Western, Huron (Nghiên Cứu Tổ Chức và Quản Lý)
 • Đại Học Exeter (Dinh Dưỡng và Ăn Kiêng)
 • Tổng học bổng: 138.000 CAD
 • Đại Học York, Trường Kinh Doanh Schulich (Quản trị kinh doanh)
 • Cơ Sở Waterloo của Đại Học Laurier (Quản Trị Kinh Doanh)
 • Đại Học Ottawa (Nghiên Cứu Quản Lý)
 • Đại Học Toronto Metropolitan (Quản Lý Kinh Doanh)
 • Tổng học bổng: 94.000 CAD
 • Đại Học York, Trường Kinh Doanh Schulich (Quản Trị Kinh Doanh)
 • Đại Học McMaster (Kinh Doanh)
 • Đại Học Western (Quản Lý & Nghiên Cứu Doanh Nghiệp)
 • Đại Học Brock (Quản Trị Kinh Doanh)
 • Đại Học York (Thương Mại)
 • Đại Học Carleton (Thương Mại)
 • Tổng học bổng: 82.600 CAD
 • Đại Học York, Trường Kinh Doanh Schulich (Quản Trị Kinh Doanh)
 • Đại Học York (Thương Mại)
 • Đại Học York (Kinh tế Kinh Doanh)
 • Đại Học Southampton (Kế Toán và Kinh Doanh)
 • Đại Học McMaster (Kinh Doanh)
 • Đại Học McMaster (Toán Học & Thống kê)
 • Đại Học McMaster (Kinh tế I)
 • Đại Học Waterloo (Nghệ Thuật & Kinh Doanh)
 • Đại Học Waterloo (Nghệ Thuật)
 • Đại Học Birmingham (Tài Chính)
 • Đại Học Bristol (Tài Chính)
 • Đại Học Edinburgh (Kế Toán và Kinh Doanh)
 • Tổng học bổng: 69.500 CAD
 • Đại Học York, Trường Kinh Doanh Schulich (Quản Trị Kinh Doanh)
 • Đại Học Toronto, Trường Thương Mại Roman (Thương Mại)
 • Đại Học Toronto, cơ sở Mississauga (Thương Mại)
 • Đại học Toronto, cơ sở Scarborough (Quản lý (không co-op)), Đại học Guelph (Tiếp Thị và Quản Lý)
 • Đại Học Western (Quản Lý & Nghiên Cứu Tổ Chức)
 • Đại Học Ottawa (Tiếp Thị)
 • Đại Học Ottawa (Thương Mại và Thạc Sĩ Khoa Học Quản Lý)
 • Đại Học Carleton (Thương Mại)
 • Tổng học bổng: 59.500 CAD
 • Đại Học York, Trường Kinh Doanh Schulich (Quản Trị Kinh Doanh)
 • Đại Học Toronto, Trường Thương Mại Roman (Thương Mại)
 • Đại Học Toronto, cơ sở Mississauga (Khoa Học Máy tính)
 • Đại Học British Columbia (Khoa Học Máy Tính) Đại Học York (Khoa Học Máy Tính)
 • Đại Học Western (Khoa Học Máy Tính)
 • Đại Học Toronto Metropolitan (Quản Lý Công Nghệ Kinh Doanh)
 • Tổng học bổng: 55.000 CAD
 • Đại Học Toronto, Thương Mại Roman (Thương Mại)
 • Đại Học Toronto, cơ sở Mississauga (Thương Mại)
 • Đại Học Ottawa (Kỹ Thuật)
 • Đại Học Ottawa (Thương Mại)
 • Đại Học Ottawa (Kỹ Thuật Điện và Công Nghệ Máy Tính)
 • Đại Học Ottawa (Kế Toán)
 • Đại Học Western (Quản Lý & Nghiên Cứu Tổ Chức)
 • Đại Học Western (Kỹ Thuật)
 • Đại Học Toronto Metropolitan (Kỹ Thuật Điện)
 • Tổng học bổng: 40.000 CAD
 • Đại Học York, Trường Kinh Doanh Schulich (Quản Trị Kinh Doanh)
 • Đại Học Massachusetts, Boston (Quản Lý)
 • Đại Học New York Thượng Hải (Tài Chính Doanh Nghiệp)
 • Tổng học bổng: 27.500 CAD
 • Đại Học York, Trường Kinh Doanh Schulich (Quản Trị Kinh Doanh)
 • Đại Học York (Nghiên Cứu Truyền thông)
 • Đại Học York (Thương Mại)
 • Đại Học Ottawa (Nghiên cứu Quản lý)
 • Đại Học Ottawa (Kinh Tế)
 • Đại Học Ottawa (Nghiên Cứu Truyền Thông)
 • Đại Học Wilfrid Laurier, cơ sở Waterloo (Quản Trị Kinh Doanh)
 • Đại Học Brock (Quản Trị Kinh Doanh)
 • Tổng học bổng: 12.600 CAD
 • Đại Học Toronto, Thương Mại Roman (Thương Mại)
 • Đại Học Toronto, Mississauga (Thương Mại)
 • Đại Học McMaster (Kinh Doanh)
 • Đại Học York (Thương Mại)
 • Đại Học Ottawa (Kế Toán)
 • Đại Học Windsor (Tội Phạm Học/Nghiên Cứu Pháp Lý)

Cố Lâm

 • Đại Học Toronto, Thương Mại Roman (Thương Mại)
 • Đại Học Toronto, cơ sở Scarborough (Quản Lý)
 • Đại Học Toronto, cơ sở Mississauga (Khoa Học Xã Hội)
 • Đại Học McGill (Kinh Tế)
 • Đại Học McGill (Thương Mại)
 • Tổng học bổng: 12.600 CAD

Leave a Reply

Close Menu