Skip to main content
Bản tinTin tức

Thành viên CIC DECA đạt điều kiện tham gia cấp Tỉnh Bang năm 2024

By December 19, 2023May 6th, 2024No Comments

39 thành viên DECA của CIC đã cạnh tranh tại cấp Khu Vực cùng với 1831 học sinh khác đến từ những thành phố trực thuộc trong nhiều sự kiện khác nhau như là chuỗi sự kiện Khởi Nghiệp Cá Nhân, Kế Toán Ứng Dụng, Marketing Quần Áo và Phụ Kiện, Đạo Đức Kinh Doanh, Luật Doanh Nghiệp, Quyết Định Nhóm, Quản Lí Khách Sạn và Nghỉ Dưỡng, Quản Lí Nhân Sự và nhiều sự kiện khác!

Trong 6 tuần, các thành viên đã được học nghệ thuật nhập vai trong cuộc thi DECA và cách để thể hiện tốt nhất phần thuyết trình về những giải pháp của mình.

Năm nay trường có sáu học sinh đủ điều kiện tham gia cuộc thi cấp Tỉnh Bang vào tháng 2 năm 2024!

Nikita Marchenko (Chủ tịch clb DECA của CIC) đã lọt vào top 10 chung cuộc trong chuỗi sự kiện Khởi Nghiệp Cá Nhân và Ziu Cai đã lọt vào top 10 chung cuộc trong sự kiện cá nhân Nguyên Tắc Quản Lý Kinh Doanh!

Audrey Hui (Phó chủ tịch clb DECA CIC) và Thalia Iskander đạt điều kiện tham gia chuỗi sự kiện Ra Quyết Định Nhóm và Quản Trị Marketing, Wole Peters (Phó chủ tịch clb DECA CIC) đạt điều kiện tham gia chuỗi sự kiện Tài Chính Doanh Nghiệp

Hang Ying đạt điều kiện tham gia sự kiện cá nhân Nguyên Tắc Quản Lý Kinh Doanh.

Xin chân thành cảm ơn toàn thể nhóm trưởng chi hội DECA, Bà Arnold Smith Cố vấn Chi hội và tất cả các thành viên DECA đã nỗ lực 100% để đại diện cho Chi hội CIC DECA của trường trong năm nay!

Leave a Reply

Close Menu