Skip to main content

Đại Học Đối Tác Cho Bạn Thêm Ưu Thế

imgWaterlooPersonTs. Feridnum Hamdullahpur
CHỦ TỊCH
Đại Học Waterloo®

“Đại Học Waterloo® rất trân trọng quan hệ hợp tác cùng với Trường Trung Học Quốc Tế Columbia. Cộng đồng và môi trường học tập tại Columbia đã đem lại sự chuẩn bị kỹ càng cho thành công của sinh viên tại Waterloo.”

LỢI ÍCH:
Dành riêng cho học sinh tốt nghiệp từ Columbia: 4 học bổng đầu vào (4 x $3.000)

BẬC ĐÀO TẠO:
Bằng cử nhân
Bằng thạc sĩ
Bằng tiến sĩ

Trường đại học cung cấp hơn 180 chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học về Khoa Học Sức Khỏe Ứng Dụng, Nghệ Thuật, Kỹ Thuật, Môi Trường, Toán Học và Khoa Học.

Leave a Reply

Close Menu