Skip to main content
News

Math contest top achievers

By March 13, 2015June 2nd, 2015No Comments

Math contest top achievers

A number of Columbia International College’s top academic achievers were recognized this week for their exceptional performance in two elite Canadian math contests last semester.

Students who wrote the Canadian Senior Math Contest from the University of Waterloo, and the Canadian Open Math Challenge from Sun Life Financial in partnership with University of Toronto, and who scored in the top 25% of all participants were presented with a certificate of distinction.

Mr. Rambarran, Principal,Mr. Putt, Head of Senior School, Ms. Markuc, Head of Mathematics, and Mr. Luymes, Math Teacher, were on hand to congratulate the top achieving students. They were also thrilled to learn that two Columbia students – Song, Jie, and Meng, Fanxing – scored above average of all competitors and were awarded with special medals and plaques. The school also received a plaque for having one of the highest scoring students in the competition.

Below are the names of students who placed in the top 25% of both challenges:

Canadian Senior Math Contest
SONG, JIE (top student)
HUANG, JAMES
ZHI, WANG
GUCHUHAN, GA O
YUQING, ZHANG
HENGHUI, SHEN
MU, YANG
RUIXIANG, JIN
FULEI, XU
FANGYI, FU
LI, QIAO
YAOLONG, WANG
ZHIYAN, BIAN
QIZHENG, PENG
ZEQIAN, RU
AKBAR, MALIK
JING, JIA
ZHICHEN, MO
YIWEN, YAO
PEI LIN, YE
ZHENDONG, LI
LILI, WANG
ZU YI, KOH
LI, HAOYUAN
JIAKAI, TANG
YUEXIANG, SUN
YUANQI, ZHONG
YUZHE, XU
JINYU, LI
YUSHAN, LIU
YULUN, CHEN
YIRU, JI
LI, ZHAORAN
QITONG, FAN
FANGYI, LI
LINGXIN, MENG
RUIQI, LYU
ZHE, WANG
YIWEN, WANG

Canadian Open Math Challenge
HUANG JAMES (top student)
MENG, FANXING
CUI, LIN
ZHAO, XINYI
SUN, XUN
WANG, YAOLONG
SHEN, SHENHUI
PU, MANQING
WU, XIAOLING
XU, FULEI
XE, FANGWEN
CHEN, YULUN
LYU, RUI QI
MENG, LINGXIN
XIE, KAI
BIAN, ZHIYAN
DU, JING
JIN, RUIXIANG
LIN, HAN
MENG, CHUIMING
ZHANG, WANQING

Congratulations to all those who participated!

Leave a Reply